Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska
Kraków, 31-061, Trynitarska 6/32
 
tel.: +48 [0] 12 424 93 90
 
fax: +48 [0] 12 424 93 99
zespół

dr Anna-Maria Niżankowska-Horodecka – partner

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 1999 roku z wynikiem bardzo dobrym). W trakcie studiów jako stypendystka Fundacji Sasakawa odbyła staże naukowe na Uniwersytecie w Southampton w Katedrze Prawa Morskiego i na Uniwersytecie w Montpellier w Katedrze Prawa Handlowego. Studia doktoranckie z zakresu prawa autorskiego odbyła w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie pod opieką prof. Ryszarda Markiewicza, a w 2005 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych. W tym samym roku złożyła w egzamin adwokacki z wynikiem celującym (pierwszym w powojennej historii Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie).
Od 2007 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.
Od 2008 pełni funkcję członka Rady Programowej Obserwatorium Wolności Mediów przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
W trakcie studiów i aplikacji adwokackiej współpracowała z kancelarią „Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci”, gdzie zajmowała się głównie obsługą prawną podmiotów korporacyjnych (była m.in. odpowiedzialna za bieżącą obsługę prawną Deutsche Bank PBC S.A. w ramach legal help desk) oraz reprezentacją Klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.
Od stycznia 2008 roku jest Partnerem w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni”.
Również od 2008 roku jest wykładowcą w Podyplomowym Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego, prowadzonego przez Instytut Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Specjalizuje się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym), prawie własności intelektualnej oraz w prawie gospodarczym.
Języki: angielski, francuski i niemiecki.

Katarzyna Szumielewicz – partner

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 1997 roku z wynikiem bardzo dobrym). Egzamin adwokacki złożyła w 2003 roku (z oceną bardzo dobrą – drugą lokatą na roku). W trakcie aplikacji adwokackiej, a następnie jako samodzielny adwokat współpracowała z kancelarią „Kubas, Kos, Gaertner – Adwokaci”, gdzie współzarządzała pracą zespołu prawa bankowego (w latach 2003–2005 obsługiwała BRE Bank Hipoteczny S.A. przy umowach kredytowych dotyczących inwestycji nieruchomościowych, a w latach 2006–2007 Deutche Bank PBC S.A. w ramach legal help desk). Była także odpowiedzialna za bieżącą obsługę Makro Cash and Carry Polska, Hala w Krakowie.
Od stycznia 2008 roku jest Partnerem w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni”.
Specjalizuje się w obrocie nieruchomościami, obsłudze inwestycji, a także w aspektach prawnych zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
Języki: angielski i niemiecki.

dr Sergiusz Szuster – partner

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożył w 2003 roku z oceną bardzo dobrą, otrzymał wyróżnienie w konkursie im. Stefana Rittermana na najlepszą pracę magisterską na WPiA UJ w roku akademickim 2002/2003). Jako dwukrotny stypendysta Fundacji Sasakawa oraz Funduszu Stypendialnego im. Jerzego Stefana Langroda studiował oraz odbył staże naukowe na Uniwersytecie Karola Ruprechta w Heidelbergu, Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (Instytut Studiów Europejskich) oraz Uniwersytecie Wiedeńskim. Absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego na WPiA UJ (trzecia lokata w 2000 roku). W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych (specjalność: prawo administracyjne) broniąc pracę doktorską z zakresu sądownictwa administracyjnego, przygotowaną pod opieką prof. Jana Zimmermanna.
Od 2002 roku współpracownik Polsko-Niemieckiego Centrum Prawa Bankowego oraz Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych WPiA UJ m.in. jako koordynator Szkoły Polskiego Prawa Gospodarczego dla Obcokrajowców oraz Studiów Podyplomowych Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych - Niemieckojęzyczny Program LL.M.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale prawnym InfraServ GmbH & Co. Höchst KG, Frankfurt nad Menem, kancelarii "Eckert, Klette & Kollegen", Heidelberg, kancelarii „Linklaters“, Frankfurt nad Menem oraz kancelarii "J. Stelmach, A. Dziewałtowski-Gintowt, A. Kłos, J. Sikora", Kraków.
Od 2006 roku pośrednik w obrocie nieruchomościami.
Od 2010 roku radca prawny.
Od maja 2015 roku jest Partnerem w kancelarii „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni”
Specjalizuje się w prawie administracyjnym (materialnym i procesowym), publicznym prawie gospodarczym, prawie nieruchomości oraz prawnych aspektach zwrotu znacjonalizowanych przedsiębiorstw oraz wywłaszczonych nieruchomości.
Języki: niemiecki i angielski.

Olga Bobrzyńska – radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym). W 2006 roku ukończyła również Szkołę Prawa Francuskiego, a rok później uzyskała tytuł Master en droit prive przyznany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Orleanie. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod opieką prof. Andrzeja Mączyńskiego.
Podczas studiów odbywała praktyki i staże ufundowane m.in. przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego (Holandia), Uniwersytet w Reims Champagne-Ardenne, Wydział Prawa i Nauk Politycznych (Francja), a także w krakowskich sądach i urzędach.
Od 2011 roku radca prawny.
Z Kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od stycznia 2008 roku. Wcześniej zdobywała doświadczenie, pracując m.in. dla Urzędu Miasta w Skawinie.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego i prawa prywatnego międzynarodowego.
Języki: angielski i francuski.

Joanna Fiedor – aplikant adwokacki

Absolwentka studiów prawniczych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (egzamin magisterski złożyła w 2013 roku z wynikiem bardzo dobrym). Tytuł magistra uzyskała broniąc pracy magisterską pisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Barbary de Ankerburg-Wagner na temat wpływu upadłości pracodawcy na stosunki pracy.
W trakcie studiów interesowała się przede wszystkim prawem cywilnym oraz prawem pracy. W latach 2012/2013 pełniła funkcję członka sekcji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Studenckiej Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2013 roku. Z kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od października 2013 roku.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego (materialnego i procesowego, w tym prawa rodzinnego) oraz prawa pracy.
Język: angielski i hiszpański.

 

Grzegorz Maro – aplikant radcowski

Absolwent studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożył w 2015 roku). Tytuł magistra prawa z wynikiem bardzo dobrym uzyskał broniąc pracę magisterską przygotowaną pod opieką dr hab Adama Nity prof. UJ w Katedrze Prawa Podatkowego pod tytułem „Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe osób trzecich w polskim prawie”.
W trakcie studiów interesował się przede wszystkim prawem podatkowym oraz prawem gospodarczym. Dwukrotny stypendysta stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów.
Doświadczenie zawodowe zdobywał poprzez praktyki i staże w krakowskich sądach, kancelariach oraz firmach podatkowych.
Aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie rozpoczął w 2016 roku uzyskując z egzaminu wstępnego piąty wynik punktowy.
W 2017 roku ukończył Szkołę Prawa Austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tym samym pierwszą lokatę na roku.
Z kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od października 2015 roku. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa podatkowego, prawa gospodarczego oraz prawa cywilnego (zarówno materialnego jak i procesowego)
Języki: angielski i niemiecki

Anna Paradowska-Piech – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – tytuł magistra prawa uzyskała w 2008 roku, broniąc na ocenę bardzo dobrą pisaną pod opieką prof. Bogumiła Brzezińskiego pracę magisterską pod tytułem „Opodatkowanie dochodu osób fizycznych z tytułu zbycia i realizacji praw z maklerskich instrumentów finansowych”. Rok wcześniej ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego.
W trakcie studiów odbywała praktyki w krakowskich sądach.
Od 2013 roku adwokat.
Z Kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od stycznia 2008 roku.
Specjalizuje się w prawie cywilnym (materialnym i procesowym), prawie gospodarczym i prawie podatkowym.
Języki: angielski i francuski.

Magdalena Podskalna – adwokat

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 2001 roku z wynikiem bardzo dobrym). Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. Bogusława Gawlika na temat instytucji wykonawcy testamentu.
W 2004 roku ukończyła również studia podyplomowe w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, składając pracę dyplomową dotyczącą ochrony środowiska w prawie wspólnotowym, pisaną pod kierunkiem dr Barbary Iwańskiej, na temat sieci obszarów chronionych Natura 2000.
Podczas studiów odbywała praktyki w krakowskich sądach oraz w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie.
Z kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od lutego 2012 roku.
Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa cywilnego (materialnego i procesowego) oraz prawa administracyjnego.
Język: angielski

 

 

Magdalena Ukowska – aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego (egzamin magisterski złożyła w 2016 roku z wynikiem bardzo dobrym). Tytuł magistra prawa uzyskała broniąc pracę magisterską, pisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Mączyńskiego, na temat zapisu na sąd polubowny w prawie prywatnym międzynarodowym. W trakcie studiów dwukrotnie otrzymała stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów. Jako stypendystka Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) uczestniczyła w kursie językowym w Berlinie. W 2015 roku ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego uzyskując trzecią lokatę na roku. Ukończyła również kurs prawniczego języka niemieckiego z wynikiem bardzo dobrym. Podczas studiów odbywała praktyki w kancelariach w Polsce i w Niemczech (kancelaria TIGGES w Düsseldorfie), krakowskich sądach oraz Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa prywatnego międzynarodowego, prawa gospodarczego i prawa własności intelektualnej.
W 2016 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską.
W 2017 roku ukończyła Szkołę Prawa Austriackiego na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tym samym jeden z najwyższych wyników na roku.
Z Kancelarią „Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni” współpracuje od października 2016 roku.
Języki: angielski, niemiecki, francuski