Niżankowska, Szumielewicz – Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka Partnerska
Kraków, 31-061, Trynitarska 6/32
 
tel.: +48 [0] 12 424 93 90
 
fax: +48 [0] 12 424 93 99
specjalizacja

Specjalizacja Kancelarii obejmuje cały obszar szeroko rozumianego prawa gospodarczego, zwłaszcza następujące dziedziny:

I. Prawo własności intelektualnej

w tym prawo autorskie i prawa pokrewne, prawo własności przemysłowej, prawo baz danych i domen internetowych; prawo konkurencji, w tym prawo ochrony konkurencji i konsumentów (prawo antymonopolowe) oraz prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji; prawo nowych technologii, w tym prawo komputerowe i problematyka prawna handlu elektronicznego; prawo mediów i reklamy, w tym prawo prasowe

II. Prawo cywilne

w tym przede wszystkim prawo obrotu nieruchomościami i prawo inwestycji budowlanych/infrastrukturalnych, włączając w to zagadnienia związane z ich finansowaniem oraz komercjalizacją, a także prawo tzw. działalności deweloperskiej; zagadnienia związane z prawnymi aspektami zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

III. Prawo gospodarcze

w tym prawo umów handlowych, prawo spółek oraz prawo upadłościowe i naprawcze

IV. Prawo administracyjne

w tym przede wszystkim w zakresie związanym z obsługą szeroko pojętych inwestycji w sektorze budowlanym – m.in. prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska i prawo wodne

V. Prawo procesowe

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię w zakresie opisanym powyżej obejmują:

 • Konsultacje prawne
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów prawnych, takich jak kontrakty, akty założycielskie, wszelkiego typu regulaminy, uchwały itp.
 • Opracowywanie opinii prawnych i raportów, w tym z wyników kompleksowego badania prawnego podmiotów gospodarczych (due dilligence)
 • Bieżącą obsługę prawną Klientów instytucjonalnych (spółek, fundacji i stowarzyszeń)
 • Reprezentację Klientów w negocjacjach, a także w postępowaniach mediacyjnych oraz przed trybunałami arbitrażowymi (sądami polubownymi)
 • Reprezentację Klientów w postępowaniach:
  • sądowych w sądach powszechnych – w procesach i postępowaniach nieprocesowych (zwłaszcza przed sądem rejestrowym i wieczystoksięgowym)
  • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej (w tym m.in. Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych)
  • sądowoadministracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • przed Trybunałem Konstytucyjnym

Obsługa prawna jest świadczona w języku: polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

W związku z szeroką cywilistyczno-gospodarczą specjalizacją Kancelaria świadczy usługi dla różnych grup Klientów; zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorstw, w tym firm z branży przemysłowej, firm deweloperskich i budowlanych, a także zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, biur architektonicznych, firm zajmujących się designem i nowymi technologiami, agencji reklamowych i marketingowych, wydawnictw, galerii sztuki, a także stowarzyszeń i fundacji.